LOJOTEKA. EDUKACINIS MEDIJŲ CENTRAS

Lojoteka. Edukacinis medijų centras – šiuolaikiška pažinimo ir edukacinė erdvė, skirta gimnazijos bendruomenei ir visuomenei. Lojoteka išplečia tipinės mokyklos bibliotekos ribas – tai moderni, kūrybiškumą skatinanti pažinimo ir edukacinė erdvė. Medijų centre yra knygų saugykla, skaitykla, konferencijų, susitikimų, laisvalaikio erdvės, garso ir vaizdo įrašų bei fotografijos studijos, jaukios individualių ir grupinių darbų patalpos, Jėzuitų bibliotekos fondų katalogo saugykla, lauko terasa.Tai moderni, atvira ir funkcionali erdvė, lengvai pritaikoma individualiam ar grupiniam ugdymosi procesui, edukaciniams eksperimentams, jaukiems susibūrimams, saviugdai, bendravimui ir turiningam laisvalaikiui.

 

VIETA

Naujasis Medijų centro pastatas ( Senamiesčio architektai) yra Vilniaus senamiestyje, įkomponuotas tarp Šv. Kazimiero bažnyčios ir gimnazijos, kuri yra Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio dalis.

  

ATMOSFERA

Šiuolaikinėmis priemonėmis perkurta istorinių bibliotekų erdvinė tapatybė papildoma šių laikų edukacijai aktualiomis funkcijomis. Knygų lentynos išdėstomos pagal pastato perimetrą. Erdvinei struktūrai formuoti panaudojamas ne tik perimetras, bet ir vertikalūs erdviniai ryšiai – knygų šuliniai , kurie sustiprina erdvės charakterį, sukuria funkciškai ir jausmiškai kitokias buvimo erdves. Knygų lentynose eksponuojama nedidelė kolekcijos „Misijų stotelė“ dalis. „Misijų stotelė“ – tai knygų, žurnalų, laiškų, audio-video eksponatų, egzotiškų rakandų ir kitų artefaktų kolekcija apie įvairias kultūras bei lietuvių misionierių veiklą visame pasaulyje, per dau-giau kaip pusšimtį metų surinkta kunigo Antano Saulaičio SJ, jo draugų ir bendražygių. Beieškant knygų, susipažįstama ir su eksponatais bei jų atsiradimo kontekstu. Kolekcija gali būti nuolat atnaujinama.

Žvelgiant į pastatą iš išorės – atrodo tarsi pastato konstruktyvas yra lentynos užpildytos knygomis.

 

FUNKCIJA

Mokinių erdvė. Rūsys- yra funkcinė jungtis su kitais ansamblio pastatais ( bažnyčia ir gimnazija) .

Rūsio erdvės yra skirtos mokinių saviugdai. Visas erdves funkciškai sujungia meninės medijų krypties – fotografijos, vaizdo, garso – studijos. Atsižvelgiant į esamą patalpų erdvinę struktūrą, atviresnės patalpos naudojamos kaip savarankiška mokinių saviugdos zona, uždaros patalpos – medijų studijoms.

Bendruomeninė erdvė. Pirmas bibliotekos aukštas skirtas ir mokinių, ir jėzuitų, ir visuomenės veiklai, todėl erdvė yra daugiafunkcė, lengvai pritaikoma įvairiai veiklai: susitikimams, pristatymams, konferencijoms, knygų skaitymui. Aplink daugiafunkcę erdvę išdėstomos skirtingų tipų stacionarios darbo erdvės. Vienos iš jų dalinai uždaros, todėl gali funkcionuoti

nepriklausomai nuo to, kaip keičiasi funkcija centrinėje zonoje.

Darbo erdvė. Skirtingai nei pirmame aukšte, erdvė stacionari, pritaikyta pagrindinei funkcijai – ramiam darbui. Prie įėjimo formuojama laisvo sėdėjimo ar skaitymo zona, erdvės gilumoje – grupinio darbo ir skaitymo vietos. Ertmės esančios tarp pirmo ir antro aukšto, užpildomos tinklu, sukuriant dar vieną, kitokią skaitymo – buvimo zoną. Kartu išsaugomas vizualinis ryšys tarp pirmo bei antro aukšto ir vaizdo pro stoglangius – išeksponuojama Šv. Kazimiero bažnyčia. Sukuriamas betarpiškas ryšys su istorija bei šiuolaikine aplinka.

 

PROCESAS

Užduotis pastato funkcijoms sukurti buvo suformuluota kūrybinių dirbtuvių su mokyklos bendruomene metu, kuriose dayvavo apie šimtas gimnazijos narių. Bendruomenės įtraukimas į pastato įgyvendinimo ir įveiklinimo procesą pratęsiamas tiek kuriant kintantį Lojotekos vizualinį identitetą, tiek organizuojant įvairias veiklas, kurių sumanytojais ir vykdytojais tampa gimnazijos mokiniai. 

 

Projekto tipas: Interjeras

Statusas: Įgyvendintas

Plotas: 943 m²

Realizacijos metai: 2021

Vieta: Vilnius, Lietuva

Komanda: Laura Malcaitė, Dmitrij Kudin, Marija Stonytė, Karolina Jašinskaitė, Rūta Kazėnaitė

Nuotraukos: Norbert Tukaj