Vaikų darželis Vilniuje

Projekto tipas: Visuomeninis

Statusas: Konkursas, 1 vieta
Plotas: 4788 
Realizacijos metai: 2022
Vieta: Vilnius
Komanda: Laura Malcaite, Dmitrij Kudin, Margarita Podagelytė, Eugenijus Byčenkovas, Laurynas Liberis

Kraštovaizdžio architektūra: Povilas Marozas

Inžineriai: PRB I projektų rengimo biuras.

 

Saugumas, galimybė tyrinėti, smalsumas, socializacija, nerūpestingumas, kūrybiškumas, mokymasis žaidžiant –tai pagrindiniai raktiniai žodžiai tapę architektūros kūrimo pagrindu šiame projekte. Architektūriniais sprendiniais kuriama vaikui saugaus bei atviro pasaulio vizija.

Užstatymas grįstas idėja, kad vaikai turi kuo daugiau laiko praleisti lauke. Buvimas lauke yra neatsiejamas nuo vaikų juslių lavinimo, todėl šiame projekte architektūriniai vidaus ir lauko erdvių sprendiniai yra lygiaverčiai.

Pastatas orientuojamas išilgai sklypo, atitraukiant į sklypo gilumą Bieliūnų gatvės atžvilgiu.

Šiuo projektu referuojama į sodybinį (apylinkėse išlikusį ir istoriškai buvusį) užstatymą, tačiau projektuojama remiantis laisvojo planavimo užstatymo principais. Pasirinktas principas švelnina ganėtinai intensyvaus užstatymo kontekstą, išsiskiria tipologiškai.

Vaikai turi kuo daugiau žaisti, nes žaidimų dėka vaikas suvokia ir atkuria pasaulį. Žaidimas yra natūrali vaiko būsena, padedanti jo specifinei psichofizinei raidai ikimokykliniame amžiuje. Todėl šiame darželyje, skirtingu intensyvumu, įveiklinamos visos erdvės ( lauko, vidaus) ir paviršiai.

Architektūros mastelis konstruojamas žvelgiant iš vaiko perspektyvos. Dėl to projektuojamas ne monolitiškas tūris, o pastatas smulkinamas korpusais, kiekvienam jų suteikiant individualaus namo išraišką ir mastelį. Vaikai gali tapatinti buvimą darželio grupėje su buvimu namuose. Aiškioje (asmeninėje) apibrėžtoje erdvėje.

Korpusai vienas kito atžvilgiu prastūmti. Taip formuojama kamerinių lauko erdvių aplinka, sukuriant kiekvienai grupei asmeninio kiemo pojūtį.

Išorės ir vidaus vizualiniai ryšiai paverčia tiek lauko, tiek vidaus erdves interaktyviomis. Vaikai gali stebėti vieni kitus, bet nebūtinai būti dalyviais. Tokiu būdu architektūra tampa ugdymo(si) proceso dalimi. Erdvių praregimumas kuria saugumo jausmą tiek žvelgiant iš vaiko perspektyvos, tiek personalo. Architektūros sprendinių dėka, vienos grupės vaikai, turi galimybę per atstumą matyti kitos grupės vaikus.

Pastatas susideda iš trijų pagrindinių elementų. Centrinio korpuso, grupių korpusų ir jungties koridoriaus.

Centrinis korpusas yra darželio šerdis, skirtas bendruomeninėms veikloms, administracijai, papildomo ugdymo veikloms bei maisto ruošai. Centrinį darželio korpusą nedarbo metu galima naudoti ne tik daželio bendruomenės reikmėms.

Pastate yra 6 grupių korpusai.. Funkcija organizuojama taip, kad kiekviena darželio grupė turėtų individualų tiesioginį patekimą į patalpas iš lauko. Tokiu būdu paprastėja ir vaikų išėjimas į lauką, prailgėja buvimo lauke galimybė, kuriamas betarpiškas vidaus ir lauko ryšys.

Kiekvienas grupių korpusas turi „miego bokštą, dengtą lauko terasą ant stogo, kuri dalinai praregima. Ši erdvė skirta pietų miegui betkuriuo sezonu.

Grupių korpusus apjungia koridorius, kuriame integruojami žaidybiniai tūriniai elementai, kodiniais pavadinimais Slėpynės”ir “Laipynės, tad kelionė koridoriumi neprailgsta.

Vidinės sklypo erdvės žaismingos, pilnos kintančių erdvių bei elementų, infrastruktūros sportui, žaidimams, bei nerūpestingam laisvalaikiui.